Med allmennyttige formål menes formål som kommer flest mulig til gode.  Gavene skal skape verdier, og sette grupper og organisasjoner i bedre stand til å gjennomføre ideer og tiltak til best for allmennheten.Dette kan for eksempel være innen kultur, idrett, humanitære formål, kompetanse/ utdanning, ideelle ogranisasjoner, forskring og samfunn. 

Alle lag, foreninger og organisasjoner i vårt nedslagsfelt og som er kunder i Ofoten Sparbank kan søke.

Søknadskjema finner du her eller du kan få skjema ved våre kontorer i Ballangen, Bogen og Narvik.

Søknadsfristen er satt til 15. oktober 2019. 

Søknadskjema