- Banken har et sterkt engasjement for lokalsamfunnet, og gir derfor årlige gaver som skal bidra til å øke engasjementet i nærmiljøet og berike lokalsamfunnet, sier styreleder i Ofoten Sparebank Jostein Lunde.

Under styremøtet fredag vedtok han og resten av bankstyret at 182.000 nye kroner skulle deles ut til formål og tiltak som kommer flest mulig til gode.

- Målet er at gavene skal skape verdier, og gjøre grupper og organisasjoner bedre rustet til å gjennomføre og opprettholde gode initiativ som bidrar til trivsel og bolyst i vårt markedsområde, forklarer Lunde.

- Alle lag, foreninger og organisasjoner som er kunder av banken og driver aktivitet i bankens nedslagsfelt kan søke om støtte og bidrag fra gavefondet, legger han til.

Totalt 60 søknader er bevilget midler under årets tildeling.

Se hele tildelingslisten her.