Vanligvis dekker ikke pensjonen fra folketrygden mer enn 35-40 prosent av det du har i lønn i dag. Derfor er innskuddspensjonen en viktig del av sparingen, og norske bedrifter har et stort ansvar for å sikre sine ansatte en god pensjonisttilværelse.

Gunnar Birkevold i Eika Kapitalforvaltning oppfordrer bedrifter til å sette av mer enn det som er lovpålagt:

 


-En innskuddsordning på 2 prosent av lønn (obligatorisk tjenestepensjon) er i minste laget. Det blir som å få lønn annenhver måned. Gunnar Birkevold, Eika.  

- Økes innskuddspensjonen til 5 prosent fra den ansatte er 35 år, kan han eller hun ende opp med rundt 66 prosent av sluttlønn som pensjonist, forklarer Birkevold.

- Fordelen med innskuddspensjon er at du som leder vet nøyaktig hva det kommer til å koste bedriften. Samtidig kan du enkelt øke prosenten, og vise at du investerer i de ansattes fremtid, sier han.

Les mer om innskuddspensjon.

Gode råd er lokale

Birkevold trekker frem fire grunner til at det lønner seg å bruke lokalbanken til pensjonssparing.

  • Nærhet til kunden. Vi kjenner bedriftens behov. Samtidig er det enklere for både bedriftseier og ansatt å ta kontakt med lokalbanken.

  • Det er praktisk å samle alt i én bank. Dette gjelder både bedriften og den ansatte. Begge har gjerne et kundeforhold hos lokalbanken fra før.

  • Enkle digitale løsninger. Bedriften har full kontroll over pensjonsordningene gjennom Bedriftsportalen.

  • Ansattportalen blir en del av mobilbanken. En stor fordel for ansatte som allerede bruker lokalbanken privat. Her finner du oversikt over folketrygd, hva som er oppspart gjennom tidligere arbeidsforhold og hva som spares i dag. I tillegg er det enkelt å sjekke hva du ligger an til å få i pensjon med dagens spareprofil.

Flytte OTP mellom to banker?

Har bedriften din obligatorisk tjenestepensjon (OTP) hos en annen bank i dag? Det er fort gjort å flytte den over til lokalbanken.

Ta kontakt med en rådgiver i dag.