Etter lengre tids arbeid er dagen for den juridiske fusjonen mellom Ofoten Sparebank og Sparebank 68 ° Nord kommet.

Vårt felles DNA tuftet på omsorg for, og kunnskap om kundene, ligger i bunnen for samarbeidet.

Fra i dag er vi syv bankkontorer med 55 kompetente og dedikerte medarbeidere som nå skal være med og realisere de mulighetene vi mener ligger i å samle våre krefter i denne fantastiske regionen.

Ved å forene krefter under én større paraply styrker vi nå lokalbankens relevans og tilstedeværelse på den 68. breddegrad. Ledelse og beslutninger vil være like nær kundene som de alltid har vært, og det lokale fokuset skal være minst like sterkt som før.

Gjennom fusjonen har vi nå økt våre finansielle muskler og fått større løfteevne for næringslivet. Vi er nå i posisjon til å bli med på flere og større næringsprosjekter og ser frem til å være med på å bidra til videre utvikling av hele regionen.