Mandag 25. mai 2020 i Ofoten Sparebank sine lokaler i Ballangen, Bogen og Narvik

  • Valg på valgdagen foregår ved at det avgis stemme i bankens lokaler mellom kl. 10.00 og 17.00.
  • Det kan også stemmes ved å avgi kundemelding i Nettpost innen 25. mai 2020 kl. 17.00 

Hvem kan stemme.
Kunder i Ofoten Sparebank - region Ofoten som har, og i de siste 6 måneder har hatt, innskudd i banken på over kr 2.500,-  Ingen innskytere kan avgi mer enn en stemme.

 

Valgkomiteens innstilling:

  • Medlem: Helge Sommerseth, Ballangen
  • Medlem: May Antonsen, Fjelldal
  • Medlem: Eystein Markusson, Liland
  • Varamedlem: Anita Warem Pettersen, Ballangen