Bekjempelse av hvitvasking, straffbare forhold og terrorfinansiering har fått stort myndighetsfokus i hele Europa, og dette medfører at håndheving og oppfølging av norsk Hvitvaskingslov er skjerpet.

Loven krever at vi som bank må ha oppdatert kundeinformasjon og legitimasjon på alle våre kunder, sier Tove Villanger.

Mange av våre kunder har derfor mottatt en sms fra banken, der vi ber dem om å komme innom med sitt pass.
Dette gjelder også for barn som er kunde i banken, forteller Tove.