Vi følger denne ekstraordinære situasjonen nøye, og vi jobber hver dag for å hjelpe de av våre kunder som opplever vanskelige tider.

Vi kan ikke gi noen eksakt dato for effektueringen av renteendringen, annet enn at det vil skje så fort det er teknisk mulig å iverksette det. Vi ser for en gang i løpet av første halvdel av april, sier banksjef Tor-André Grenersen.