Banken la ut egenkapitalemisjon på 40 mill våren 2015. Emisjonen ble fulltegnet.