Ofoten Sparebank søker ny banksjef med evne til å lede og videreutvikle vår posisjon som en veldrevet lokalbank, med god markedsposisjon og et team av dyktige medarbeidere. Stillingen rapporterer til styret, og deltar aktivt i vårt samarbeid innen Eika-gruppen. I vår region pågår og planlegges det store og viktige infrastrukturprosjekter, som gir muligheter for nærings- og samfunnsutvikling.

 

Hovedoppgaver:

  • Lede drift og utvikling av Ofoten Sparebank, i nært samarbeid med medarbeidere og styre
  • Vurderinger og behandling av kredittsaker, portefølje og risiko.
  • Personal- og resultatansvar for hele bankens virksomhet.
  • Styrke bankens markedsposisjonen og samfunnsrolle.
  • Delta i videre utvikling av Eika-samarbeidet.

Vi søker en fagperson som er trygg i lederrollen. Helst har du:

  • Høyere utdanning. Lang erfaring kan kompensere for evt. manglende formalkompetanse.
  • Solid økonomikompetanse, god kommersiell forståelse og gjerne kreditterfaring fra bank/ finans eller lignende.
  • Ledererfaring, med personal- og resultatansvar.  Eventuelt fagledelse.
  • Gode egenskaper som teambygger, er samlende, tydelig og resultatorientert.

Du er en pådriver som trives i en operativ og strategisk rolle. Du er opptatt av samarbeid og har stor gjennomføringsevne. Som leder er du en relasjonsbygger som gir tydelige mål og retning til dine medarbeidere. Du er modig og tar grep der det trengs.

 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt styreleder Jostein Lunde (Tlf. 99 29 97 75 ) eller vår rekrutteringspartner Essensi as ved Berit A. Laastad (97 16 06 26). Henvendelser behandles konfidensielt.

 

Søknad med CV sendes elektronisk via www.essensi.no innen 22. oktober.

Annonsen i pdf