Innhold

Nyhet - Inntektsforsikring

Med en inntektsforsikring vil du stå sterkere økonomisk dersom du blir rammet av arbeidsledighet, permittering eller kreft.

Kundevalgmøter

Vi ønsker velkommen til kundevalgmøter i Ofoten Sparebank for følgende valgdistrikt

Ballangen

mandag 27.02.17 kl 17.00 i bankens lokaler i Ballangen

Evenes
tirsdag 28.02.17 kl 18.00 i bankens lokaler i Bogen

Tjeldsund
onsdag 1.03.17 kl 18.00 i Ramsund samfunnshus

Til behandling
Valg av to kundevalgte varamedlemmer for 2017 fra hvert valgdistrikt til bankens forstanderskap

For øvrig blir det informasjon om
- Bankens drift
- Lokalbanken i et fremtidsperspektiv.

Påmelding til lja@OfotenSparebank.no eller ved å ta kontakt med banken på telefon 769 81 800.

Forstanderskapet i Ofoten Sparebank