Velkommen til Ofoten Sparebank

Hender formet som hjerte

Gaver fra Ofoten Sparebank

Ofoten Sparebank gir deler av sitt overskudd som gaver til allmennyttige formål.

Lag og foreninger som er kunder i banken kan søke. 

Søknadsfrist 31. mars 2020